Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Monkiezz (hierna: Monkiezz.nl) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Monkiezz.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Monkiezz.nl zijn vrijblijvend en Monkiezz.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Monkiezz.nl. Monkiezz.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Monkiezz.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. 
3.2 We verzenden met brievenbuspost. Voor een verzending met track & trace code dat door de brievenbus past betaalt de consument €2,95. Een pakket dat niet door de brievenbus past bedraagt €4,95 verzendkosten. De kosten voor een brievenbuspakket naar België bedraagt €4,50 zonder track en trace. Met track en trace code naar België bedraagt €7,95.
3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling kan geschieden door middel van Ideal en Bancontact. Voor deze online betalingen worden geen extra kosten berekend. 
3.4 Het is niet mogelijk om achteraf te betalen.

Artikel 4. Levering
4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres, mits het product voorradig is. 
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan. 
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op en ontvang je het geld retour op je rekening. 
4.6 Indien je bij Monkiezz.nl een bestelling plaatst, zal de bestelling naar het opgegeven afleveradres worden verzonden. Eventuele fouten in het adres zijn voor het risico van de klant. Indien wij de bestelling retour ontvangen en opnieuw moeten versturen naar het juiste adres, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

Artikel 5. Reclames en retourzending
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling je bestelling ruilen of retourneren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 14 dagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer: a. het product gedragen en/of gewassen is b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen c. de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd of d. als het gepersonaliseerde producten betreft zoals geboortekoffers, naambordjes en sieraden. 
5.2 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product te retourneren. Wij dienen binnen 14 dagen na ontvangst een bericht hierover te ontvangen op ons mailadres (info@monkiezz.nl) en binnen 14 dagen na het aangeven van de retourzending het product daadwerkelijk retour ontvangen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gedragen en/of gewassen is. Spenen kunnen in verband met hygiëne niet geretourneerd worden. 
De kosten van retour zenden zijn voor Monkiezz.nl.
Indien de retourzending bij Monkiezz.nl in goede staat is ontvangen en de producten in goede staat zijn, zal Monkiezz.nl het retour bedrag binnen 14 dagen terug storten.

Artikel 6. Garantie en klachten
6.1 Al onze artikelen hebben 2 maanden garantie.
6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Monkiezz.nl, nadat de klacht/gebreken zijn geconstateerd.
6.3 Indien de klacht niet onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6.4 Bij klachten dien je allereerst contact op te zoeken met Monkiezz.nl. Het is tevens mogelijk om klachten te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.5 Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Monkiezz.nl, zal het geleverde product kosteloos worden vervangen of gerepareerd.
6.6 Op overeenkomsten tussen de consument en Monkiezz.nl waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

Artikel 7. Privacy
7.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
7.2 De afbeeldingen op de website zijn afbeeldingen die persoonlijk gemaakt zijn, en betreft personeel of modellen. Deze mag nimmer gekopieerd of gebruikt worden voor eventueel doorverkoop door derden/onbevoegden zonder schriftelijk overleg.

Artikel 8. Auteursrecht
8.1 Op al ons foto-, en beeldmateriaal heerst auteursrecht. Dat betekent dat Monkiezz.nl het alleenrecht heeft om de afbeeldingen en beeldmateriaal te gebruiken. Wanneer het beeldmateriaal van Monkiezz.nl wordt gekopieerd en gebruikt voor eigen doeleinden of websites kan Monkiezz.nl een schadeclaim eisen.